Hopscotch page header Hopscotch page header

Variation med de fire læringsstile

Med tilpasset undervisning efter dit barns fortrukne læringsstil skaber vi de bedste forudsætninger for at få dit barn i mål

Vi bruger læringsstile til at variere undervisningen

Forskning om indlæring viser, at alle lærer forskelligt! Derfor tester vi elevens læringsstil inden forløbets start og forsøger at inddrage den i undervisningen bedst muligt. Vi tager afsæt i den skandinaviske læringsstilsmodel, som er en pædagogisk tilgang, der bruges til at variere undervisningen efter den enkeltes behov. Dét kalder vi skræddersyet lektiehjælp.

Svend Erik Schmidt er ekspert i læringsstile og tilbyder vores mentorer undervisning som et led i vores interne uddannelse, MentorUddannelsen. Mentorerne tilbydes desuden også en række mikrokurser inden for blandt andet læring, formidling og særlige udfordringer såsom ADHD og ordblindhed igennem MentorAkademiet.

De fire læringsstile

Den lille forskel, der skaber stor faglig fremgang
Ikon

Det visuelt orienterede barn lærer bedst ved at få nyt stof illustreret og vist

Ikon

Det auditivt orienterede barn lærer bedst ved at få nyt stof forklaret mundtligt

Ikon

Det taktilt orienterede barn lærer bedst ved at bruge sine hænder og røre ved materialet

Ikon

Det kinæstetisk orienterede barn lærer bedst ved at bevæge sig og foretrækker at bruge alle sanserne

MentorAkademiet

- forskningsbaseret videreudvikling

Hos MentorDanmark bruger vi mange forskellige pædagogiske tilgange, som er formidlet af forskere og eksperter inden for områder som pædagogik, ordblindhed og ADHD. Vi gør stor brug af de pædagogiske tilgange, fordi de bidrager til et så skræddersyet mentorforløb som muligt.

Vi er bekendt med, at der i forskermiljøet er både fortalere og kritikere af eksempelvis læringsstile, men hos MentorDanmark bruges den Skandinaviske variant af Dunn og Dunns mode, som er udviklet af professor Lena Boström og Svend Erik Schmidt (læs evt. mere her). Vi bruger primært læringsstile som inspiration til variation i undervisningen, og netop variation er nøgleordet hos os - undervisning skal nemlig aldrig blive ensformig og kedelig.